ashdod trans wide

אושר: מענק בגובה מאות אלפי שקלים לעסקים קטנים ובינוניים

משרד האוצר הודיע על מענק בגובה כולל של 5.2 מיליארד שקלים, לעצמאים וכן לעסקים קטנים ובינוניים אשר נפגעו ממשבר הקורונה, לכיסוי חלק משמעותי מהוצאות העסק.

המענק שאושר יהיה בהיקף של עד 400,000 ₪ לעסק, ויוגבל לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, אשר יש באפשרותם לחזור לפעילות. עמותות, המוגדרות כמוסד ציבורי זכאי, יוכלו להגיש בקשה גם כן.

המענק יהיה הדרגתי כך שככל שהירידה במחזור עמוקה יותר כך המענק יגדל בהתאם. הקריטריונים המסתמנים לקבלת המענק יהיו שיעור ירידת המחזור של בית העסק וגובה ההוצאות הקבועות כגון: שכירות, החזר הלוואות, תשלומי ביטוח וכו.

דילוג לתוכן