האוצר מציג: תכנית 80 מיליארד ש”ח לסיוע+

האוצר מציג: תכנית 80 מיליארד ש”ח לסיוע