משרד האוצר: הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים+

משרד האוצר: הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים