6 מיליארד ש”ח בהטבות על עובדים שיוחזרו מחל”ת+

6 מיליארד ש”ח בהטבות על עובדים שיוחזרו מחל”ת