ביטוח לאומי: הארכנו את תקופת החל”ת אוטומטית+

ביטוח לאומי: הארכנו את תקופת החל”ת אוטומטית