ashdod trans wide

רה”ע מסביר: כך תקבלו פטור מארנונה ל-3 חודשים

לאחר אישור הממשלה, עיריית אשדוד מתחילה ביישום המתווה בנושא הפטור מארנונה לשלושה חודשים.

ראש העיר דר’ יחיאל לסרי מסביר בסרטון שלמעשה עיריית אשדוד לא תחייב בארנונה על החודשים מרץ, אפריל ומאי. כל העסקים אשר יהיו זכאים להקלה זו, יהיו פטורים מהגשת בקשה רשמית. בעלי עסקים אשר שילמו מראש את הארנונה לכל השנה יזוכו על התשלום לשלושה חודשים.

בנוסף, העירייה תפרסם בימים הקרובים תכנית סיוע עירונית לבעלי עסקים.

דילוג לתוכן