ashdod trans wide

קבוצת ביג: יבוטל השכ”ד לאפריל, מאי ויוני

ביג החליטה להירתם למען שוכריה ולבטל את התשלומים לחודשים הקרובים.

קבוצת ביג מרכזי קניות, שהיתה הראשונה להקל בשכ”ד על שוכריה כבר בחודש מרץ, החליטה להגדיל את העזרה ולבטל את תשלומי השכ”ד לחודשים אפריל, מאי ויוני.

במכתב שיצא מהנהלת הקבוצה לשוכרים נאמר כי השכ”ד אותו ישלמו יהיה לפי אחוזים מהפדיון החודשי, כך שעסק שלא נפתח כלל לא יחויב בתשלום.

כמו כן, אם פדיון עסק ספציפי יפחת ביותר מ70% לעומת אותו החודש בשנה שעברה, תבחן הפחתה נוספת לפי שיקול דעת ביג.

דילוג לתוכן