ashdod trans wide

עסקים וקורונה 23.3: דגשי משרד הכלכלה – מה נכון ומה לא?

מספר דגשים שפרסם הערב (23.3) משרד הכלכלה, לבעלי עסקים.

כמה נקודות חשובות בנוגע לצו מצב החירום:

א. הצו שייחתם (נכון לשעה זו טרם נחתם), יגדיר ענפים מתחום התעשייה והשרותים המשוייכים לכל תחומי הפעילות של המשק האזרחי.

ב. חברות לא יקבלו הודעה או אישור. הם יצטרכו לעיין בצו שיתפרסם לציבור ובמידה ויזהו שהם שייכים לאחד הענפים שהוכרזו, הם יעבדו בקיבולת ובמתכונת מלאה.

ג. חברות שלא יוכרזו, יוכלו לעבוד רק ב-30% מסך העובדים שלהם בו זמנית, כך שאם יעבדו ב-3 משמרות, הם יוכלו לעבוד בפועל ב-90% מהקיבולת שלהם.
(מדובר על חברות שלא עבדו בשבת לפני כן ו/או לא הוגדרו חיוניים לפני הצו ועדיין מתאימות לצו ההרחבה ולענף המוגדר).

ד. מאחר ולא תהייה הכרזה על “מפעל חיוני” לא (!!!) צריך לבקש או למלא טפסים. חבל על האנרגיה והזמן בעיסוק הזה.

ה. בעניין תעודות מעבר לא (!!!) יונפקו וכל מה שמסתובב ברשתות הוא פייק או תעודות ישנות שאין להן תוקף.

ו. לשאלה הכללית, ההערכה היא שכמיליון עובדים יעבדו בשעת ה”סגר”, רובם בבמשרה מלאה, כמי שבתוך הצו.

דילוג לתוכן