ashdod trans wide

עיריית אשדוד מציגה כלי סיוע לטובת בעלי העסקים המקומיים

במסיבת עיתונאים שהתרחשה בזום חשף רה”ע את צעדי העירייה בסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.

רה”ע, דר’ יחיאל לסרי, הודיע הצהריים כי העירייה פועלת לאשר מול משרד הפנים שורת הטבות במיסוי העירוני שמגיעים כחלק מתכנית העירייה לסיוע לעסקים המקומיים.

  • פטור מארנונה ל-3 חודשים לעסקים שאושרו בתקנות-השתתפות העירייה.

העירייה תישא בחלק היחסי של הפטור לארנונה שאושר ע”י הממשלה בהיקף של 10 מיליון שקלים.

  • דחיית תשלום ארנונה עבור חודש יוני.

תשלום הארנונה העסקית עבור חודש יוני יידחה ל-1.6, ויתאפשר פיצול לעד שלושה תשלומים לפי בקשה.

  • פטור מאגרות עירוניות לכל סוגי העסקים.

יינתן פטור מאגרות שילוט עד סוף השנה – בהיקף של 6 מיליון שקלים.

  • פטור מאגרת שימור רחובות לשנת 2020 – 2 מיליון שקלים.
  • אגרת שוק.

לתקופה שבה היה השוק סגור, לא תגבה אגרה וככל שתהיה יתרה, היא תיזקף לזכות הסוחרים לתקופה  הבאה.

בנוסף להטבות המסתמנות במיסים, עיריית אשדוד מציגה מספר כלים נוספים לטובת העסקים המקומיים.

  • מוקד מיצוי זכויות וליווי עסקים – צוות סיוע למיצוי זכויות העסקים בעיר מול המדינה.
  • רישוי עסקים-תו סגול – סיוע לבעלי עסקים בהתאמת העסק שלהם לתקנות התו הסגול והנפקתו.
  • 360 לעסקים – פלטפורמה עירונית לעסקים.
  • הקרן העירונית לסיוע לעסקים – הקרן בהיקף של 4 מיליון שקלים המיועדת לשנים 2020-2021 לשם בניית תשתיות עירוניות ומתן סיוע וליווי לבעלי עסקים, כולל מתן מענה נקודתי לעסקים המבוססים על מפגשים אישיים.
  • הזירה – קידום וחיזוק העסקים באשדוד באמצעות מומחים בתחום ובניית אסטרטגיה ליום שאחרי. את התכנית מלווים מרכז פרס לחדשנות וקרן בלומברג.
דילוג לתוכן