ashdod trans wide

משרד התיירות מקדם חזרה לשגרה גם במלונות

כאשר השוק מתחיל את החזרה ההדרגתית לשגרה, משרד התיירות, פרסם תוכנית ייעודית להחזרת תיירות הפנים בישראל.

מאז תחילת משבר נגיף הקורונה, נשאר ענף התיירות, שאחראי על הכנסות שנתיות של 22 מיליארד שקלים, משותק לחלוטין. תכנית החזרה מחולקת לשלושה שלבים.

בשלב הראשון, המתוכנן לצאת לפועל לאחר יום העצמאות, תותר לינה משותפת במסגרת המשפחה הגרעינית בלבד בצימרים, בכפרי נופש וב-Airbnb, במקומות המספקים שירותים ומטבחונים לכל חדר.

בשלב השני תותר לינה במלונות, כאשר האוכל יוגש לחדרים ויאסר שימוש במרחבים הציבוריים.

בשלב השלישי יותר השימוש במרחבים הציבוריים בבתי המלון תוך הקפדה על ריחוק חברתי.

בנוסף, במשרד עובדים על תוכנית ייעודית לעיר אילת, אשר חווה אבטלה בגובה של 70%.

דילוג לתוכן