ashdod trans wide

משרד הבריאות: התכנית לחזרה מלאה לשגרה

תכנית החזרה לשגרה תחולק לארבעה שלבים, כאשר בכל שלב יבוטלו הגבלות נוספות, עד לחזרה מלאה לשגרה.

לאחר יותר מחודשיים מהרגע שנגיף הקורונה הגיע לראשונה לישראל וגרם לזעזועים קשים במשק הישראלי, הממשלה גיבשה והציגה לציבור את התכנית לחזרה מלאה לשגרה.

התכנית בנויה מארבעה שלבים כאשר בכל שלב יוחזרו עוד ענפים לפעילות והגבלות יוסרו.

דילוג לתוכן