ashdod trans wide

משרד האוצר הציג: תוכנית סיוע לעסקים בגובה 69 מיליארד ש״ח

לאור משבר הקורונה, פרסם הערב (שני, 30.3) משרד האוצר את תוכנית הסיוע המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חלקה המיועד לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים יעמוד על 69 מיליארד ש״ח ומרביתו מיועד להמשכיות עסקים.

לתוכנית שהוצגה יהיו שלושה חלקים מרכזיים, אשר יאפשרו יצירת רשת ביטחון סוציאלית שמיועדת ברובה לסבסוד שכר עובדים בחל״ת, המשכיות עסקית (לרבות תשלומים למוסדות), ומימון כלי האצה ליציאה מהירה מהמשבר כמפורט מטה:

דילוג לתוכן