ashdod trans wide

משרד האוצר: הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים

באמצעות בנקים וגופי מוסדיים תעניק הקרן הלוואות לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקלים ומעלה אשר נפגעו ממשבר הקורונה.

כחלק מתכנית הסיוע של משרד האוצר לעסקים, יוצאת לדרך קרן הלוואות בערבות המדינה לעסקים גדולים בענפים שנפגעו מהמשבר. קרן ההלוואות החדשה, בהיקף של 6 מיליארד שקלים, מיועדת לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון ומעלה, המעסיקים לפחות 100 עובדים ולפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני רשומים בישראל. הקרן מציעה הלוואות בגובה 8% ממחזור העסק ועד 100 מיליון שקלים, כאשר ערבות המדינה תעמוד על 75% ופקדון בעל העסק יעמוד על 5%. ההלוואה תינתן לתקופה של עד 5 שנים, כמו הקרן לעסקים קטנים ובינוניים גם כאן יינתן גרייס של 12 חודשים על ההלוואה.

דילוג לתוכן