ashdod trans wide

משרד האוצר: הגדלת תכניות הסיוע לעסקים מ-80 לכ-100 מיליארד

אמש הודיע הממשלה על הרחבת תכנית הסיוע הממשלתית תורחב מ-80 מיליארד שקלים לכ-100 מיליארד שקלים.

הרחבת תכנית הסיוע למשק תכלול את הסעיפים הבאים:

תכנית לעידוד תעסוקה – תכנית בהיקף של 6 מיליארד שקלים שתכלול מענקים שתכליתם חזרה מהירה לתעסוקה, על מנת להפחית את שיעור ההבטלה הצפוי.

סיוע לעסקים הפועלים בענפים עם סיכון גבוה במיוחד – סיוע לענפים שלא ישובו לפעילות בתקופה הקרובה. בין השאר תקום קרן השקעות ייחודית בערבות המדינה בהיקף של 4 מיליארד שקלים.

הרחבת המענה התקציבי למשרדי הממשלה, לצורך התאמות הנדרשות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

תכנית להאצת המשק הכולל חיבור לתשתיות סיבים אופטיים, קידום פרויקטי תשתית, הרחבת תכנית דיגיטציה, שיפור שירותי בריאות מקוונים לציבור, מענה לצרכי חברות עתירות טכנולוגיה ושדרוג מסופי תשלום לאמצעי תשלום.

קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים גדלה מ-8 מיליארד שקלים ל-14 מיליארד שקלים.

דילוג לתוכן