ashdod trans wide

מכון היצוא מקים חדר מצב בנושא נגיף הקורונה

חדר מצב מיוחד לנושא הקורונה הוקם על מנת לסייע להמשכיות עסקית ליצואנים בארץ.

מכון היצוא הישראלי, המקדם יצוא תעשייתי ושירותים של מדינת ישראל וכן מפתח יחסי סחר ושיתופי פעולה עם גורמים ברחבי העולם, הקים חדר מצב בנושאי הקורונה על מנת לסייע ככל הניתן לעסקים בארץ.

מערך השירותים והכלים כולל:

כתובת חדר המצב של מכון היצוא

או בטלפון ובווטסאפ: 052-3173178

דילוג לתוכן