ashdod trans wide

מי מחויב לבידוד בית?

לאור התפשטות נגיד ה- COVID-19 בישראל, הוציא משרד הבריאות הוראה כי אזרחים הנמצאים בסיכון כנשאים של הנגיף ישהו בבידוד בית למשך 14 יום.

אזרחים השבים לישראל מכל יעד בעולם, נדרשים להיכנס לבידוד ביתי למשך 14 ימים ממועד חזרתם לישראל. בנוסף לחוזרים מחו”ל יכנסו לבידוד ביתי גם אזרחים אשר באו במגע עם חולה מאומת.

עוד מורה משרד הבריאות כי על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה), להישאר בבית יומיים לאחר ירידת החום. כל זאת גם אם לא חזרו מחו”ל או היו במגע עם חולה מאומת.

הנמצאים בבידוד בית ומפתחים תסמינים של חום מעל 38 מעלות, שיעול, קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, נדרשים להתקשר באופן מידי למוקד 101 של מד”א להמשך בירור רפואי ולא להגיע למרפאת קופת החולים ולא לחדר מיון. (יש להשלים בכל מקרה את תקופת הבידוד, גם אם התקבלה תשובה שלילית לבדיקת המצאות הנגיף).

פעילות גופנית בבידוד

קישור לעמוד הדיווח על בידוד ביתי:

https://govforms.gov.il/mw/forms/HouseIsolation%40health.gov.il

דילוג לתוכן