ashdod trans wide

מורים לנהיגה? כך תוכלו לחזור לפעילות

משרדי הבריאות והתחבורה גיבשו את התנאים לקיום שיעורי ומבחני נהיגה, תוך שמירה על בריאות היושבים ברכב.

כחלק מתכנית החזרה ההדרגתית לשגרה, פרסמה הממשלה אמצעי זהירות לקיום שיעורי ומבחני נהיגה בצורה הבטוחה ביותר כתנאי לקיומם.

  1. המורה, הבוחן והתלמיד חייבים להיות מתחת לגיל 67.
  2. חייב להימצא ברכב במקום גלוי לעיין שילוט ובו פירוט ההנחיות ואמצעי הזהירות.
  3. לא יימצאו ברכב בו זמנית יותר משני אנשים – מורה/בוחן ותלמיד.
  4. לא יתקיים שום מגע פיזי בין המורה/בוחן לתלמיד.
  5. כל יושבי הרכב מחויבים בחבישת מסיכת פנים.
  6. התלמיד ילבש כפפות לאורך כל השיעור/בחינה.
  7. תותקן מחיצת ניילון בין המורה/בוחן לתלמיד, הנמתחת מהמושב האחורי על לקדמת הרכב, מהתקרה ועד לקו כתפיים, באופן שיחצוץ בין הפנים של המורה/בוחן לתלמיד אך יאפשר התערבות של המורה/בוחן בעת הצורך.
  8. המורה/בוחן ידאג לחטא את ההגה, ידית ההילוכים, בלם היד והאיתות, בעת החלפה בין תלמידים.
  9. כל שיעור או בחינה יתקיימו כאשר חלונות הרכב האחוריים פתוחים.
  10. התלמיד יתחייב למסור הצהרה לפני כל שיעור/בחינה לפיה חום גופו לא עלה 38 מעלות צלזיוס בשבוע האחרון, כי לא בא במגע עם חולה קורונה מאומת במהלך השבועיים שקדמו לשיעור וכי לא חווה אף אחד מהתסמינים – שיעול וקשיי נשימה.
דילוג לתוכן