ashdod trans wide

מובילאיי: נתרום 10 מיליון ש״ח לעמותות שנפגעו מהמשבר

החברה תעמיד 10 מיליון שקלים למענקים לארגונים חברתיים ועמותות על מנת להמשיך את פעילותן.

מובילאיי, המפתחת טכנולוגיה מהפכנית המסייעת במניעת תאונות דרכים, החליטה להתגייס למען העמותות והארגונים החברתיים על מנת לצלוח את משבר הקורונה.

ארגון או עמותה הרוצים לקבל מענק צריכים לעמוד בתנאים הבאים:

  • ארגון שלא למטרות רווח (עמותה רשומה או חברה לתועלת הציבור).
  • נכסי הארגון והכנסותיו משמשים אך ורק את מטרות הארגון.
  • מטרות הארגון כוללות תמיכה במשק הישראלי או בציבור הישראלי.
  • הארגון פועל באופן רציף במשך למעלה מ- 3 שנים.
  • הארגון הוציא במהלך שנת 2019 סכום השווה לפחות פי ארבעה מסכום המענק אותו הוא מבקש לקבל לאותן מטרות שבגינן הוא מבקש תמיכה.
  • לארגון אישור ניהול תקין בתוקף מרשם העמותות.

מובילאיי הודיעה כי כל בקשה תבחן באופן פרטני, בהתאם למדיניות התרומות ושיתופי הפעולה של החברה.

גובה המענק נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מובילאיי.

קישור לטופס בקשת המענק

דילוג לתוכן