ashdod trans wide

מה לעשות אם מעביד לא משלם פיצויי פיטורין במועד?

תשובה: בזמנים רגילים הפתרון תביעה בבית הדין לעבודה בצרוף תביעה לפיצוי בגין איחור בתשלום מעין הלנת. שכר היום השאלה מדוע לא שילם במועד? האם “דווקא” או בשל המצב, אני מציעה בשלב זה לדבר עם המעביד, לשלוח לו הודעה מנומסת (בווטסאפ) לברר מתי מתכוון לשלם ,לשמור את ההודעות ורק לאחר שברור שלא מתכוון לשלם להתחיל לפעול משפטית למרות שבית הדין לעבודה מחמיר עם מעביד סרבו הרי הוא מתחשב גם המעביד כאשר קיימת בעיה אמיתית.

רק בריאות דפנה זאק עו”ד

דילוג לתוכן