ashdod trans wide

מה הם הפרמטרים לפיהם בוחנים אילו עסקים זקוקים לסיוע?

תשובה: בשירותי הסיוע של מעוף אין פרמטרים וכל עסק רשאי לפנות ולהסתייע. לגבי מענקים ו/או כלים אחרים המעניקה המדינה – הפרמטרים מתעדכנים ומתפרסמים בהתאם לכל כלי.

דילוג לתוכן