ashdod trans wide

יוזמה ממשלתית: חיבור בין מעסיקים לדורשי עבודה

משרד הכלכלה והתעשייה יחד עם שירות התעסוקה יחברו בין דורשי עבודה לבין מעסקים הזקוקים לעובדים.

בעקבות מגפת וירוס הקורונה, מעסיקים רבים נקלעו למצב של חוסר בעובדים, הן עקב עובדים אשר נמצאים בבידוד או עקב מעבר למשרות בהן הביקוש גבר. במקביל, אזרחים רבים נותרו ללא עבודה כאשר מקומות העבודה שלהם נסגרו או שפעולתם ירדה.

לאור זאת, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה יצאה במיזם משותף עם שירות התעסוקה לחיבור בין מעסיקים הזקוקים לעובדים למשרות זמניות וקבועות לדורשי עבודה.

המעסיקים יעלו משרות למתחם ייעודי ובולט באתר שירות התעסוקה.

קישור לאתר לפרסום משרה

דילוג לתוכן