ashdod trans wide

התכנית הממשלתית בגובה 6 מיליארד לעידוד תעסוקה יוצאת לדרך

במטרה לתמרץ מעסיקים במשק להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר, פרסם משרד האוצר, את תזכיר החוק הכולל מתן מענק לעידוד התעסוקה.

המענק לעידוד תעסוקה נועד לצמצם את כמות המובטלים הקיימת כיום בשוק, ועומדת על כ-מיליון מובטלים, ומצטרפת לשלל צעדי הסיוע שנתנו לבעלי עסקים להתמודדות עם המשבר.

פרטי המענק לעידוד התעסוקה כוללים:

• מענק בסכום כולל של 7,500 שקל שיינתן לעסק בעבור כל עובד שיוחזר לעבודה החל מה-1 ביוני.

•    מענק בסכום כולל של 3,500 שקל שיינתן לעסק שהחזיר עובדים לעבודה החל מה-1 במאי.

• המענק יינתן בארבע פעימות שוות בכל חודש עבור כל עובד, החל מהעובד הראשון שנקלט מהתאריך שנקבע.

• קבלת המענק תעשה על ידי רישום של המעסיק ושל העובד בשירות התעסוקה באמצעות טופס אלקטרוני, עבור כל חודש. המענק ישולם לאחר מכן על ידי רשות המסים, ישירות לחשבון הבנק של העסק, החל מחודש יולי (בעבור משכורות מאי ויוני).

• לא תחול כל מגבלה על היקף החזרת העובדים ועל הסכום שהעסק יקבל. ככל שיקלטו יותר עובדים לעבודה, כך יגדל הסכום.

• בנוסף, על מנת לתמוך בתעשייה בישראל, יוקצו 500 מיליון שקל להכשרות מקצועיות בענפי תעשייה בעלי פריון גבוה.

דילוג לתוכן