ashdod trans wide

העסק שלך בקשיים? מוקד קורונה יספקו כלים כדי לצלוח את המשבר

יוזמה של שני מנהלי שיווק אשר מציעים לעסקים ייעוץ שיווקי, אסטרטגי ופיננסי בחינם במטרה לעזור לעסקים להישאר מעל הגלים.

“מוקד קורונה – גלגל ההצלה לעסק בעת משבר” הינו מיזם מבית היוצר של פליקס ויידרמן ודן לוריה, שני מנהלי שיווק עתירי ניסיון, שקם במטרה לסייע לעסקים בתקופה קשה זו.

כעת, הם מציעים לבעלי עסקים אשר נתקלו בקשיים מספר שירותי ייעוץ ובחינם:

ייעוץ שיווקי הכולל: איתור הזדמנויות, תכנון מסרים שיווקיים, מיקוד קהלי יעד, שיווק דיגיטלי עוצמתי  והגדלת העניין בעסק.

ייעוץ אסטרטגי הכולל: מהלכים אסטרטגיים של צמצום, שינוי מיקוד עסקי, מינוף קשרים, לקוחות ופעילות, השקת שירותים חדשים, שינוי שיטות ותהליכים.

ייעוץ פיננסי וכ”א הכולל: הלוואות בערבות המדינה, גיוס אשראי, התנהלות מול בנקים, תכנון ודחיית תשלומים שוטפים, תכנון חל”ת, תעסוקה וכ”א, שמירה על חסינות פיננסית.

ליצירת קשר באתר

דילוג לתוכן