ashdod trans wide

הנחיות לשגרה במקומות עבודה ועסקים המורשים לפעול, נכון לתאריך 25.3.20

משרד הבריאות פרסם את התקנות החדשות, אשר תוקפן החל הערב בשעה 17:00

התקנות לשגרה בשעת חירום הוחמרו היום, 25.3.2020, לשם המאבק בוירוס הקורונה:

מקומות עבודה

תקנות לשעת חירום

 • מדידת חום: על המעסיקים מוטלת החובה למדוד חום בכניסה למקום העבודה. לא תותר כניסה לאנשים עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.
 • שמירת מרחק: במרחב הציבורי ובמקומות העבודה ישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

הנחיות נוספות

 • יש להקפיד על קיום מרחק 2 מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות בהם נמצאים.
 • יש לרחוץ ידיים בכניסה וביציאה לעבודה, וכן אחת ל-3 שעות לכל היותר.
 • יש להשתדל ככל הניתן לא לגעת באף ובפה, ולרחוץ ידיים לאחר מגע מסוג זה.
 • יש לפזר טישו או נייר טואלט בזמינות קרובה לכל העובדים.

עסקים שמורשים לפעול

תקנות לשעת חירום

 • שירותי משלוחים למזון.
 • עיתונים.
 • שירותים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי חשמל, מוצרי ושירותי תקשורת ואביזרים רפואיים.
 • מכירה מקוונת עם משלוח של כל סוגי המוצרים. בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח מחוץ לפתח בית המגורים.
 • עסקים שיפעלו תוך שמירה על מרחק 2 מטרים בין אנשים ומניעת צפיפות, כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות יותר מ-4 לקוחות לכל קופה פעילה:
 • עסקים למכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל ובשירות משלוחים בלבד
 • בתי מרקחת
 • מכוני אופטיקה
 • חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מוצרי היגיינה

תחבורה

תקנות לשעת חירום

 • תחבורה ציבורית: שירותי התחבורה הציבורית יצומצמו לכדי 25% מהקיים, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • מוניות: רק עם נוסע אחד או עם מלווה לצורך רפואי, כשהנוסעים יישובים רק במושב האחורי כשחלונות הרכב פתוחים.
 • הסעות: מותרים שירותי הסעה למקומות עבודה בכפוף למגבלות.
 • נסיעה ברכב: בנסיעה חיונית ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים.

הנחיות נוספות

 • יש להמנע ככל הניתן מנסיעה בתחבורה ציבורית.
 • ברכב יהיו עד 2 נוסעים למעט בעת צורך בליווי חיוני כגון לטיפול רפואי שאינו דחוף.

קישור לעמוד התקנות באתר משרד הבריאות

דילוג לתוכן