ashdod trans wide

הממשלה: מענק בסך של 2,500 ש”ח לעמדת סליקה ללא מגע

משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה החליטו על מענקים בסך כולל של 13 מיליון שקלים לעידוד עסקים קטנים להטמעת עמדות סליקה ללא מגע.

הטמעת הסליקה בתקן EMV נועדה להפחתת המגע ע”י ביטול הצורך בהעברת כרטיס האשראי אל הקופאי וחזרה. כמו כן, יתאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע , בכרטיסים תומכים, ויתאפשר גם תשלום באמצעות אפליקציות תשלום מתקדמות. כניסת הטכנולוגיה תאפשר בין היתר כניסת שחקנים חדשים לשוק התשלומים בישראל ותקדם את התחרות בשוק.

המענק מיועד לעסקים שטרם הטמיעו את הטכנולוגיה ומחזור הסליקה אינו עולה על 100 מיליון שקלים. גובה המענק יקבע על בסיס הוצאות הטמעת ההתקן בעמדת המכירה ועד 80% מעלות ההוצאות, כאשר גובה ההוצאות לעמדת מכירה לא יעלה על 2,500 ש”ח. כל עסק זכאי לקבל סיוע עבור הסבה של עד 20 מסופים, כשהסכום המרבי שעסק יוכל לקבל יעמוד על כ-50,000 ש”ח.

לפרסום המלא באתר משרד האוצר

דילוג לתוכן