ashdod trans wide

הממשלה החליטה: מענק אפריל יעלה ל-10,500 ₪

תכנית הסיוע הממשלתית לעסקים ועצמאים הוציאה המוני בעלי עסקים ועצמאים למחאה כי התכנית אינה מספקת ונראה כי המאבק נשא פרי.

אמש הגיע האוצר להחלטה כי מענק אפריל יוגדל וחישוב הכנסות בני זוג יחדיו יבוטל. כמו כן, בעלי השליטה השכירים, שעד כה לא היו זכאים לקבלת המענק, יהיו זכאים למענק גם הם.

מסתמן כי הפיצוי יהיה בסך של 10,500 שקלים או 70% מההכנסה החייבת של עד מיליון שקלים בשנה, הנמוך ביניהם.

יבוטל החישוב הקודם לפיו תא משפחתי העובר בשנה סך הכנסות של 340,000 שקלים,  אינו זכאי למענק. בנוסף, סוכם כי גם בעלי שליטה יהיו זכאים לפיצויים בתנאי מסויימים.

דילוג לתוכן