ashdod trans wide

הממשלה אישרה חזרה חלקית לשגרה לפי ה”תו הסגול”

הבוקר נכנסו לתוקפן התקנות החדשות ובהן הקלות למסחר ולתעשייה, לאחר ישיבה לילית ארוכה של שרי הממשלה.

כחלק מאסטרטגית היציאה, אישרה הבוקר הממשלה את התו הסגול, כמסמך תקן המתווה את אסטרטגית היציאה ממשבר נגיף הקורונה. המסמך כולל הנחיות קודמות כגון חובה לחבישת מסיכות ביציאה מהבית, שמירת 2 מטרים בין אדם לאדם ושמירה על מרחק 100 מטרים מהבית, בנוסף להנחיות חדשות לגבי הקלות האיסורים על פעילות עסקית וחינוכית.

דילוג לתוכן