ashdod trans wide

נפגעתם ממשבר הקורונה? אלו הכלים שיעזרו

מרכז השלטון המקומי הציג במכתב לראשי הרשויות המקומיות כלי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממגיפת הקורונה.

ממשלת ישראל הקצתה 8 מיליארד שקלים לסיוע מיידי לעסקים קטנים ובינוניים הנפגעים ממשבר מגפת הקורונה.

לעסקים אשר יציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות נגיף הקורונה, יוצעו הלוואות של עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה ביניהם, במסלול בעל שיעור מוגדל של ערבות המדינה.

תנאי ההלוואה יכללו פריסה של עד 5 שנים בהחזר ההלוואה, אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה, ערבות מדינה בשיעור של 85% ביטחונות עד 10% מגובה ההלוואה, משך בדיקת בקשה של עד 9 ימים ופטור מתשלום לאגף החשב הכללי.

רלוונטי עבורכם? הכנסו לעמוד המידע באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx

דילוג לתוכן