ashdod trans wide

המדינה למען עצמאים: אלו הזכויות שאושרו עד 26.3.20

ריכוז הזכויות לציבור העצמאים שאושרו על ידי הממשלה עד ליום 26.3.2020

הנחיות המדינה יצרו אצל ציבור העצמאים קושי גדול. עד עתה, רבבות שכירים פוטרו, ומאות אלפים הוצאו לחל”ת, אבל מי שנותר ללא יכולת להתפרנס ולהתקיים אלו המעסיקים והעצמאים.

הזכויות לציבור העצמאים עד כה לפי 26/03/2020.

  • הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציעה הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצורכי ההון החוזר של העסק לבין משבר הקורונה. ההקלות כוללות: פריסה של עד 5 שנים בחזר ההלוואה, אפשרות לדחיית החזרים עד חצי שנה ממועד העמדת ההלוואה, ערבות מדינה בשיעור של 85%, ובטוחות עד 10% מגובה ההלוואה. כמו כן צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים לתשעה ימי עבודה בלבד ופטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית. סכום הלוואה הוא עד 500 אלף שקל או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם.

מקור: עמוד המידע על ההלוואה בסוכנות לעסקים קטנים

  • במסגרת חבילת הצעדים לסיוע למשק נעשה מאמץ מרוכז עבור עמותות וחברות ללא כוונת רווח, להקדים עבורן תשלומים בגין שירותים שכבר ניתנו לממשלה, בגינן הוצאו חשבוניות וטרם שולמו.
  • הכונס הרשמי גיבש נוהל המאפשר לכל עובד עצמאי החייב בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי או פשיטת רגל, שהכנסתו נפגעה באופן משמעותי עקב התפרצות הקורונה, להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום החודשי שהוטל עליו או לקבל פטור זמני מחובת התשלום החודשית.

לכתבה המלאה בגלובס

דילוג לתוכן