ashdod trans wide

האם ניתן לבטל הסכם שכירות בשל כורח המציאות, שכן מדובר בכוח עליון?

תשובה:

אין פסיקה נחרצת בעניין ולא הוכרז “כח עליון”. השאלה היא איזה הסכם שכירות, עבור איזה עסק ולמה רוצים לבטל? לאחר קבלת תשובות אוכל לתת תשובה קצת יותר מדוייקת.

דילוג לתוכן