ashdod trans wide

האוצר מציג: תכנית 80 מיליארד ש”ח לסיוע

התכנית שהוצגה על ידי הממשלה הינה התכנית המקיפה והגדולה ביותר מאז קום המדינה. מטרת התכנית היא לאפשר לאזרחי המדינה לעבור את המשבר ולכן, התמיכה חייבת לכלול הן סיוע כלכלי הכולל האצה של המשק והן סיוע בריאותי.

התכנית כוללת 4 רובדים

  1. מענה בריאות ואזרחי.
  2. הגדלת והרחבת רשת הביטחון הסוציאלית.
  3. המשכיות פעילות העסקים.
  4. תוכנית להאצת הכלכלה.

לפירוט התכנית באתר משרד האוצר

דילוג לתוכן