ashdod trans wide

בשל הקורונה נמל אשדוד מרחיב את שירותי האונליין שלו

על מנת למנוע הגעה פיזית, נמל אשדוד פתח מערך שירותים מקוונים.

חברת נמל אשדוד, באה לקראת לקוחותיה ועובדיה ומרחיבה את מגוון השירותים המקוונים שלה במטרה למנוע מגע אישי.

השירות החדש כולל תשלומי חשבוניות עבור כל סוגי התשלומים לרבות לקוחות מזדמנים ויבוא אישי וחידוש רישיונות כניסה לנמל אשדוד.

נמל אשדוד מנחה את לקוחותיו כי יש לעשות שימוש במערכות החדשות ולהמנע ככל הניתן מהגעה פיזית לנמל.

דילוג לתוכן