ashdod trans wide

ביטוח לאומי: רוב ההקלות בדמי האבטלה יבוטלו מהיום

המוסד לביטוח לאומי הודיע כי למרות הרצון להאריך את ההקלות לחודשים מאי ויוני, כרגע הדבר בלתי אפשרי.

תוקפן של מרבית ההקלות שניתנו למובטלים מתחילת משבר הקורונה, במסגרת דמי האבטלה של הביטוח הלאומי, יפוגו היום. כגון, המענק לבני 67 ומעלה בסך של-  4,000-1,000 שקלים, אשר מוגבל בהגשת התביעה עד סוף היום.

בנוסף, אתמול פג תוקפה של ההקלה לקיצור זמן האכשרה לחצי שנה במקום תקופת האכשרה של שנה מתוך 18 החודשים האחרונים. כך שמי שיגיש תביעה היום נדרש לתקופת עבודה של 12 חודשים בשנה וחצי האחרונות.

את אותן תקנות ניתן להאריך באמצעות תקנות לשעת חירום, אולם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט קבע כי יש גבול לחלוקת כספים באמצעות התקנות, ומעתה יש לפעול באמצעות חקיקה ראשית.

דילוג לתוכן