ashdod trans wide

ביטוח לאומי: הארכנו את תקופת החל”ת אוטומטית

המוסד לביטוח לאומי האריך אוטומטית את החופשה ללא תשלום, ללא צורך בדיווח.

בעקבות משבר הקורונה והתקנות המקשות על המשק, מאות אלפי עובדים נמצאים בימים אלו בביתם לאחר שהוצאו לחופשה ללא תשלום ממקומות העבודה שלהם.

בעקבות ריבוי הפניות לביטוח לאומי, החליטו במוסד להאריך אוטומטית את תקופת החל”ת לרשומים גם ללא דיווח של העובד או המעסיק.

בנוסף, יעלה לאתר המוסד לביטוח לאומי מערכת שבה ניתן יהיה לדווח על מועד החזרה לעבודה.

דילוג לתוכן