ashdod trans wide

איך נכון להתמודד עם מתחמי עבודה שיתופיים שמקבלים הנחה בארנונה אבל מסרבים לצמצם את מחיר השכירות?

תשובה: באשר למתחמי עבודה משותפים המקבלים הנחה בארנונה אך מסרבים להתחשב בדמי השכירות המחוקק לא קשר בין הנחה בארנונה לבין התחשבות בדמי שכירות, תנסה לדבר על ליבו של בעל החלל המשותף או שלא תעבוד בחלל שלו אלא של מישהו אחר.

רק בריאות דפנה

דילוג לתוכן