ashdod trans wide

איך משיגים הלוואה בחסות המדינה?

תשובה: המדינה החליטה על הקמת קרן ייעודית בערבות המדינה שעיקרה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הקורונה ותהליך ההגשה אליה מתאפשר באופן פשוט ודיגיטלי באתר האוצר

אפשר להסתייע גם בשירותי מעוף בתהליך ההגשה ובייחוד בשלב של אחרי הגשת הבקשה והעבודה מול הבנקים, מילוי החומר הנדרש וכדומה.

דילוג לתוכן