ashdod trans wide

אושרו התקנות החדשות המתירות פתיחת כלל החנויות במרחב הציבורי

במטרה להחזיר בהדרגה את המשק לפעילות מלאה, אישרה הממשלה את התקנות החדשות המקלות על ציבור בעלי העסקים.

תוקפן של התקנות החדשות יחל מהבוקר 26/4, ויתיר חזרה לפעילות של כלל החנויות במרחב הציבורי ואיסוף עצמי מבתי אוכל, למעט קניונים. עוד סוכם על עבודות מטפלים תוך שמירת על כללי בריאות הציבור.

  1. יותר איסוף מבתי אוכל, בנוסף למשלוחים.
  2. תותר פתיחה של כלל החנויות במרחב הציבורי למעט קניונים.
  3. תותר פתיחת מכוני קוסמטיקה, יופי ומספרות.
  4. תוגבר האכיפה על ההנחיות.

כל בתי העסק אשר יחזרו לפעילות יחויבו לעמוד בתקנות שמירת בריאות הציבור של משרד הבריאות .

לתקנות המלאות באתר משרד האוצר

דילוג לתוכן