ashdod trans wide

ראש העיר אשדוד
ד״ר יחיאל לסרי

360 לעסקים אשדוד

חזון ראש העיר ד”ר יחיאל לסרי, יחד עם סגניתו שרון מרק, הממונים על האגף לקידום עסקים ותעשייה קבע מדיניות להטמעת חדשנות במסחר ובשירותים עסקיים, יצרניים ותפעוליים באשדוד.

פלטפורמת 360 לעסקים מיישמת את החזון העירוני לחדשנות ומסחר מקוון ומאפשרת לעסקים קטנים ובינוניים בעיר להטמיע חדשנות ומעבר למסחר מקוון באמצעות כלים פשוטים אשר מונגשים באתר.

כבר בוועידת אשדוד לחדשנות 2019 הוכרזה אשדוד על ידי הממשלה כבירת המסחר המקוון של ישראל, ולאורה גובשו תוכניות עבודה אשר מיושמות סביב אקוסיסטם של חדשנות כמנוף ליצירת שינויים, הרחבת שיתופי הפעולה בעיר ומחוצה לה, וחיבורים בין שחקנים משמעותיים בתחומי התעשייה, אקדמיה, חינוך, תעשייה, ממשלה, עמותות ותושבים.

כך, 360 לעסקים הקדים את זמנו ועלה בימים אלו לאור משבר הקורונה והצורך של עסקים קטנים להמשיך לפעול ולשרוד לאור המציאות הכלכלית המשתנה מולנו כל רגע.

360 לעסקים בתקופה זו יינתן לפרסום וחשיפה של עסקים במדיה (באמצעות “אשדוד-שופ”), אפשרויות לביצוע משלוחים, כלים למעבר לאונליין וכן מידע עדכני אודות טפסים, הלוואות והנחיות משרד הכלכלה לעסקים קטנים.

כולנו תקווה שנעבור את משבר הקורונה מחוזקים.
שומרים על הבית, מחזקים את העסקים באשדוד.

שלכם ובשבילכם,
צוות האגף לקידום עסקים ותעשייה
עיריית אשדוד

דילוג לתוכן